Poligrafia i Biuro

Usługi poligraficzne:

  1. Mała poligrafia (ulotki, wizytówki, kalendarze itp).

  2. Oprawa i druk prac (licencjackich, magisterskich i innych).

  3. Przygotowanie i skład teksu dla drukarni i wydawnictw (obok przykładowe publikacje książkowe mojej realizacji).

 Usługi biurowe:

  1. Przepisywanie i formatowanie tekstów.

  2. Wykonywanie obliczeń i kalkulacji.

  3. Graficzne przedstawianie wyników badań.

  4. Inne prace organizacyjno biurowe.