o firmie…

BiuroTEXT to firma jednoosobowa działająca na śląskim rynku od 1990 roku. Jestem pracownikiem Zakładu Lekkiej Atletyki AWF Katowice doktorem nauk o kulturze fizycznej. Od czasu rozwoju technologii informatycznej i coraz szerszego wykorzystania komputerów w gospodarstwach domowych powstał pomysł na działalność z nimi związaną. Początkowo trzon działalności stanowiło przepisywanie tekstów, wykonywanie tabel i wykresów głównie na potrzeby studentów piszących prace magisterskie. W kolejnych latach rozszerzono działalność o montaż i serwis komputerów domowych, sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do drukarek itp. Równocześnie rozpoczęto działania związane ze składem i łamaniem tekstów książek dla drukarni i wydawnictw. Do dnia dzisiejszego zrealizowanych zostało ponad 50 projektów.

W 2003 roku ukończyłem podyplomowe studia z zakresu informatyki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły mi rozwinąć działalność w kierunku nauczania informatyki. do dnia dzisiejszego prowadzę zajęcia z nauczania informatyki oraz e-learningu. W ostatnich latach zajmuję się projektowaniem, wdrażaniem i administrowaniem serwisów internetowych.

Poza wymienionymi powyżej pracami, zajmuję się również organizowaniem i obsługą konferencji, zawodów sportowych oraz innych imprez, gdzie wykorzystanie mojego doświadczenia we współpracy z technologiami informatycznymi może być przydatne.

W roku 2010 rozpoczęła się moja nowa pasja związana z fotografią cyfrową, stopniowo rozwija się mój warsztat sprzętowy oraz umiejętności w tym kierunku.