Biuletyn Informacji Publicznej

Od roku 2011 zajmuję się redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Po odbyciu serii szkoleń z tego zakresu jestem przygotowany merytorycznie i technicznie do obsługi BIP dla jednostek, które w myśl ustawy, są do jego prowadzenia zobowiązane. Zestawienie aktów prawnych dotyczących BIP-u można znaleźć poniżej. Moje doświadczenie potwierdza redagowana strona BIP AWF Katowice oraz przebyte szkolenia.

Przydatne linki:

  1. Strona główna BIP

  2. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2013 poz 1474)

  3. Ustawa z dnia 06 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198)